Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Аймгийн Хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлөөс санаачлан аймгийнхаа нийт ард иргэд, байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд хандан сар шинийн баярыг “Архигүй” тэмдэглэх уриалгийг хүргүүлж байна.
Гэгээн нарны цацраг
Гэр бүхэнд бүтэн байгаасай
Хүүхэд бүрийн хүслэн
Хүж дэлхийд дүүрэн байгаасай
цагаан сар

 
 

 
 
 
Дээшээ
PersonalTrainerCertification.us