Өмнөговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс нь жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Жендэр ба өөрчлөлт” төсөлийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ. Төсөл 2016 оны 02 сарын 25 ны өдрөөс 03 сарын 25 эы өдөр хүртэл хэрэгжиж 15 сум, 10 заставын 5000-6000 гаруй хүүхэд залуусд хүрэх юм.
Уг төслийн нээлтийг Цогтцэций, Ханбогд суманд эхлүүлж олон нийтийг анхаарлаа хандуулахыг уриалж 8 төрлийн сургалт нөлөөллийн ажил, 2 төрлийн ном гарын авлага бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. Мэдээлэл, сургал сурталчилгааны ажилд Цогтцэций сумын Мөрөөдөл сургуулийн ахлах ангийн 380, 6-р сургуулийн ахлах ангийн 310 хүүхэд, Ханбогд, Цогтцэций сумдын Залуучуудын хөгжлийн төвийн зөвлөлийн гишүүн 86 хүнд хүрч ажиллалаа.
10175989_512475845590245_6113358908240167995_n

10268723_1973519036207003_5957522178867312333_n

10400082_512475748923588_1333357455543850745_n

12743613_1972972669594973_548271447335852620_n

12744252_1972972599594980_7412149824646306571_n

 
 

 
 
 
Дээшээ
PersonalTrainerCertification.us