Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийнхээ тулгамдсан асуудлыг сонсох шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор “Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй оролцож хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлсон та нартаа баярлалаа. 2016.11.24
15135855_720163084806186_4588029283839097162_n

15170867_720163348139493_5009903831608547924_n

15171209_720163364806158_9075374916313775705_n

 
 

 
 
 
Дээшээ
PersonalTrainerCertification.us