Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Алтанговь телевизтэй хамтран ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Хүүхэд бид тэгш эрхтэй” танин мэдэхүйн АХА тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд оролцогчдоос өөрийн оюун ухаан ,мэдлэг чадвар, авхаалж самбаараагаараа “Оюуны мэлмий” 4-р бүрэн дунд сургуулийн 10в ангийн сурагч Э.Энхбаяр тэргүүн байр эзэллээ.

 
 

 
 
 
Дээшээ
PersonalTrainerCertification.us